Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Składa się z przedstawicieli każdej osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym (samorządy), której przysługuje jeden głos. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni i wspierający. Co najmniej raz w roku Przewodniczący Zarządu zwołuje Walne Zebranie Członków w celu podjęcia kluczowych decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia.


Zarząd Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" w kadencji 2020-2022

  • Przewodniczący Zarządu Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
  • Wiceprzewodnicząca Zarządu – Marta Makuch – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska​
  • Wiceprzewodnicząca Zarządu – Hanna Pruchniewska – Burmistrz Miasta Puck
  • Członek Zarządu – Kazimierz Chyła – Starosta Powiatu Starogardzkiego
  • Członek Zarządu – Aleksander Gappa – Starosta Powiatu Człuchowskiego
  • Pełnomocnik Zarządu – Monika Pochroń-Frankowska

Komisja Rewizyjna w kadencji 2020-2022

  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Maciej Buczkowski – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Gdańska
  • Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Formela – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego
  • Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Bartosz Gwóźdź-Sproketowski – pełniący funkcję Burmistrza Miasta Ustka