Organizujemy konkursy dla młodzieży – uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego

Celem konkursów jest promowanie idei i wartości Unii Europejskiej.

Zespoły uczniów, pod opieką nauczycieli, opracowują projekty o walorach edukacyjnych i artystycznych. W swoich pracach młodzi pokazują w jaki sposób unijne inicjatywy przyczyniają się do polepszenia sytuacji społecznej, gospodarczej i rozwiązywania lokalnych problemów.

Przy wyborze zwycięskich prac oceniamy wartość merytoryczną projektów i nawiązanie do inicjatyw Unii Europejskiej, pomysłowość formy, aspekt międzypokoleniowy, odniesienie do spraw lokalnych.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz upominki od partnerów konkursów.„Zielona Europa – zróbmy to razem!”

13 listopada 2020 r. SPUE zainaugurowało konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Pomorza, którego celem było szerzenie wiedzy o flagowej inicjatywie UE na najbliższe lata – Europejskim Zielonym Ładzie. Zadaniem młodzieży (pod opieką nauczyciela) było stworzenie pracy konkursowej (klipu, piosenki, plakatu, prezentacji, itp.) przedstawiającej pomysł na zmianę najbliższego otoczenia w kierunku neutralności klimatycznej.

Celem konkursu było podniesienie świadomości mieszkańców naszego regionu na temat priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli efektywnego wykorzystywania zasobów, konieczności obniżania poziomu zanieczyszczeń, powstrzymywania zmian klimatycznych i przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem.

Łącznie wpłynęły 62 prace ze szkół z całego województwa pomorskiego, z terenu 16 powiatów. Wyniki ogłoszono 21 grudnia 2020 r. Pierwsze dwa miejsca zajęły drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. III miejsce ex aequo zajęły zespoły z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku i II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach. Nagrody pieniężne dla zdobywców I i II miejsca ufundowało SPUE, a nagrody rzeczowe za III miejsce ufundował Janusz Lewandowski Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz SPUE. Przyznano również 6 wyróżnień (wyróżnieni otrzymali upominki). Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zaprezentowane na stronie

na naszym profilu na Facebooku:

i na naszym kanale Youtube:„Zielona Europa – kolej na kolej!”

W związku z ustanowieniem przez Unię Europejską roku 2021 „Europejskim Rokiem Kolei” SPUE zorganizowało konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. pomorskiego. Konkurs wpisywał się w promowanie ERK wśród mieszkańców województwa pomorskiego, szczególnie młodzieży.

Partnerami zostali: Pomorska Kolej Metropolitalna oraz InnoBaltica.

Konkurs polegał na na przedstawieniu pracy konkursowej w formie krótkiego filmu lub animacji (maks. 5 minut) prezentującej pomysły uczniów na promocję kolei jako nowoczesnego, bezpiecznego i ekologicznego środka transportu oraz korzyści jakie daje rozwój kolei. Zachęcaliśmy młodzież do międzypokoleniowego podejścia do tematu, czyli włączenia do współpracy osób dorosłych – np. rodziców, babcie i dziadków, nauczycieli, radnych, itp.

Konkurs odbywał się w terminie: 15 marca – 30 kwietnia 2021 r.

Nadesłano 16 filmów, spośród których jury wybrało 5 najlepszych prac. I miejsce i III miejsce zajęły drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach; II miejsce – uczennice z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem. Wyróżnienia zdobyły ekipy z IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku oraz z I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane na stronie:

https://pomorskieregion.eu/wyniki-konkursu-zielona-europa-kolej-na-kolej-n1316,

na naszym profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/POMORSKIE.Regional.EU.Office

i na naszym kanale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC6Y3wnh7l9Fs9PSnSrKj2Jg/videos.